Siyəzən rayonu ərazisində 30 metrəlik Ötürücü baza stansiyasının inşaası

BİTMİŞ LAYİHƏLƏR Siyəzən rayonu ərazisində 30 metrəlik Ötürücü baza stansiyasının inşaası

Siyəzən rayonu ərazisində 30 metrəlik Ötürücü baza stansiyasının inşaası